Mgr. Andrej Markovič

Vyštudoval som vedeckú matematiku – odbor matematická analýza. Počas štúdia som okrem vedeckej činnosti pre fakultu aj brigádoval aj pre slovenskú IT spoločnosť, ktorá zabezpečovala IT podporu rôznym vládnym inštitúciám a najväčšej slovenskej banke.

Moja prvé pôsobenie po skončení školy bolo pre novú slovenskú bankovú inštitúciu – bol som zodpovedný za celú prevádzku IT – od zapojenia štruktúrovanej kabeláže a navrhnutia topológie LAN siete vrátane prestupov na internet a do NBS, až po samotné spúšťanie denných uzávierok. Taktiež som vytvoril internetovú stránku danej inštitúcie, ktorá bola nahradená novou verziou len pár rokov dozadu.

Popri tom som spolupracoval aj s medzinárodným Slovenským helsinským výborom a vládnou Agentúrou na podporu vedy a výskumu – v prípade výboru som im spravil okrem iného novú web stránku a v prípade agentúry aj nainštaloval a nakonfiguroval kompletnú infraštruktúru a vyvinul systém pre podávanie vedeckých projektov a ich vyhodnocovanie externými expertmi.

Neskôr som pracoval ako Manažér útvaru predplatených a dátových služieb v spoločnosti EuroTel Bratislava. Toto oddelenie bolo súčasťou IT divízie – konkrétne oddelenia Billing a CRM. Medzi prvými projektami na ktorých som spolupracoval bol rebranding z EuroTelu na T-Mobile, potom implementácia konceptu prenositeľnosti mobilného čísla a prechod na menu Euro. Bol som aj členom medzinárodnej expertnej skupiny Center of Excelence – Rating, Billing and Payment. Po spojení s Telekomom som bol zodpovedný za riadenie oddelenia Online enablers, do ktorého kompetencií okrem rozvoja online billingu a FDS spadala aj agenda www stránok spoločnosti.

Po odchode z Telekomu som si založil živnosť a neskôr aj spoločnosť s ručením obmedzeným. Mojim prvým veľkým klientom boli E.ON Business Services, prípadne spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. Mojou primárnou zodpovednosťou bolo riešenie neštandardných požiadaviek. Išlo hlavne o infraštrukturálne požiadavky, ktoré nebolo možné vyriešiť existujúcimi procesmi a muselo byť k nim pristupované individuálne. Podarilo sa mi napríklad podstatne zvýšiť prenosovú rýchlosť v existujúcej WAN sieti, zabezpečiť lokálne pripojenie k internetu pre SK región a pri sťahovaní zamestnancov do novej budovy ich bezproblémový prístup ku všetkým službám.

Po návrate z rodičovskej dovolenky som sa venoval hlavne konzultáciám v oblasti IT a implementácií GDPR pre viaceré malé a stredné spoločnosti. Išlo najmä o niekoľko spoločností poskytujúcich ubytovacie služby, sprostredkovanie zmluvnej prepravy osôb, ale aj o výrobné závody, reklamné a PR agentúry, občianske združenia a e-shopy.

Momentálne poskytujem svoje služby najmä pre Volkswagen Slovakia, konkrétne pre Volkswagen Group Services Slovakia. Po ukončení viacerých GDPR projektov sa venujem najmä projektu prechodu aplikácie využívanej značkou VW celosvetovo z on-premise serverov v BA do cloudu, kde pôsobím ako technický architekt.