Vieme aj implementovať riešenia, ktoré navrhneme a oslovia našich klientov. V dnešnej dobe sú to hlavne zavedenie efektívneho home-office pre zamestnancov a tiež modernizácia existujúcej infraštruktúry.

Práca z domu

Pre poprednú slovenskú reklamnú agentúru sme okrem GDPR dokumentácie riešili aj rôzne prevádzkové problémy vrátane umožnenia práce z domu a využitia riešení použitia virtuálnych serverov.

Konzultácie a nastavenie možnosti práce z domu pre bratislavskú architektonickú kanceláriu.

Prechod na cloud

Implementácia prechodu na cloud pre menšiu účtovnú firmu – umožnenie práce z domu a zabezpečenie plynulej prevádzky.

Pre spoločnosť poskytujúcu reštauračné služby v okolí Bratislavy sme na základe konzultácií vytvorili web stránku a zabezpečili prechod do on-line priestoru vrátane možnosti realizácie objednávok a zabezpečenia ich doručenia.

Konzultácie pre novú IT spoločnosť zaoberajúcu sa implementáciou a integráciou nového systému na sprostredkovanie zmluvnej dopravy osôb.