Máme skúsenosti s poskytovaním počítačových služieb, poradenstvom v oblasti prevádzky a rozvoja IT a takisto vieme promptne riešiť konkrétne problémy našich klientov.

Zníženie IT nákladov

Pre jednu z najväčších taxi služieb na Slovensku sme nastavili model prevádzky tak, aby sa využili existujúce kapacity a licencie a nebolo potrebné zbytočne zvyšovať existujúce prevádzkové náklady a nakoniec sa ich podarilo aj podstatne znížiť.

Pre strojárenskú firmu zo západného Slovenska sme poskytli komplexné konzultácie týkajúce sa optimalizácie IT nákladov a tiež problematiky ochrany osobných údajov zamestnancov (otlačky prstov pri vstupe na pracovisko, kamerové systémy a pod.).

IT Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Pre občianske združenie zamerané na podporu a motiváciu dievčat k štúdiu informatiky sme vypracovali GDPR dodatky k zmluvám a realizovali školenia v rámci Profesia Days.

Vypracovanie GDPR dokumentácie a realizácia úprav web stránky pre e-shop s auto doplnkami.

Implementácia GDPR pre hotel a kongresové centrum v Bratislave vrátane korektného nastavenia kamerových systémov.

Inštalácia zabezpečovacieho systému a vypracovanie GDPR dokumentácie pre živočíšnu farmu (a to som vegetarián) na západnom Slovensku, ktorá prevádzkuje aj e-shop.

Pre poprednú slovenskú agentúru v oblasti Public Relations sme tiež implementovali GDPR, aby mohli spustiť spotrebiteľskú súťaž.

GDPR dokumentáciu sme vypracovali aj pre nákupné centrum v širšom centre Bratislavy – najväčší problém bolo nastaviť korektné a hlavne zákonné spracovanie kamerových záznamov.

Jeden z najväčších online obchodníkov z nábytkom si tiež u nás objednal GDPR dokumentáciu pre viacero jeho firiem – okrem samotnej dokumentácie sme mu poskytli aj cenné rady ako pracovať s osobnými údajmi efektívne a pritom v súlade s platnými právnymi predpismi.

Vypracovali sme GDPR dokumentáciu a poskytujeme konzultačné služby pre jedného s najväčších slovenských obchodníkov so šperkami – od poradenstva až po hromadné spracovanie dát a ich ochranu.

Realizácia GDPR dokumentácie pre stavebné bytové družstvo.